Klicka för större format

Stiftelsen har under åren 2004-2015 delat ut ett stipendium under namnet Stålbjörnen för idéer och insatser som stimulerar järn- och stålbranschens utveckling. Mottagare av utmärkelsen utses av styrelsen.

Symbolen för Stålbjörnen består av ett konstverk i form av en väggprydnad formad av konstnären Birgitta Burman som är verksam i Långnäs utanför Luleå.

Styrelsen har beslutat att från år 2016 och tills vidare inte dela ut stipendiet Stålbjörnen.


2015 Göran Carlsson
2014 Ingen utdelning
2013 Lars-Eric Aaro
2012 Ingen utdelning
2011 Sam Nilsson
2010 Elisabeth Nilsson
2009 Sverker Jonsson
2008 Pekka Erkkilä
2007 Hans Sandberg
2006 Nils Sandberg
2005 Thord Jonsson
2004 Nils EdbergSTIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 073-800 52 22E-MAIL: