160215
Bankgirokonto BG nr 5089-5606
Stiftelsen har öppnat ett nytt bankgirokonto.
181010
Stålbjörnen
Styrelsen har beslutat att tills vidare inte dela ut utmärkelsen Stålbjörnen
201014
Beviljade anslag
Sedan starten har stiftelsen beviljat och betalat ut anslag med nära 9 miljoner kronor. Huvuddestinatärer har varit Stiftelsen Teknikens Hus och Avdelningen för Stålbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Dessutom har stipendiet Stålbjörnen delats ut med 50 000 kronor per år under åren 2004-2011, 2013 och 2015, totalt 500 000 kronor.
201014
Nästa styrelsesammanträde
Nästa möte med Stiftelsens styrelse är utsatt till den 14 april 2021.
201014
Ansökningar
Styrelsen har beslutat att inte bevilja anslag till studieresor innan program gällande resmål och aktiviteter är fastställt och godkänt. För att behandlas vid nästa beslutstillfälle skall ansökningar vara Stiftelsen tillhanda senast den 1 april 2021STIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 0920-160 03E-MAIL: