191016
Årets bästa doktorsavhandling
Styrelsen har beslutat att dela ut stipendium om 50 000 kronor till årets bästa doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. Ingen utdelning år 2019.
180410
Ny styrelseledamot
I stiftelsens styrelse skall rektor för Luleå tekniska universitet ingå ex officio. Birgitta Bergvall Kåreborn tillträdde som rektor den 1 januari 2018.
160215
Bankgirokonto BG nr 5089-5606
Stiftelsen har öppnat ett nytt bankgirokonto.
181010
Stålbjörnen
Styrelsen har beslutat att tills vidare inte dela ut utmärkelsen Stålbjörnen
191016
Beviljade anslag
Sedan starten har stiftelsen beviljat och betalat ut anslag med nära 8,5 miljoner kronor. Huvuddestinatärer har varit Stiftelsen Teknikens Hus och Avdelningen för Stålbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Dessutom har stipendiet Stålbjörnen delats ut med 50 000 kronor per år under åren 2004-2011, 2013 och 2015, totalt 500 000 kronor.
191016
Nästa styrelsesammanträde
Nästa möte med Stiftelsens styrelse är utsatt till den 16 april 2020.
191016
Ansökningar
För att behandlas vid nästa beslutstillfälle skall ansökningar vara Stiftelsen tillhanda senast den 1 april 2020STIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 0920-160 03E-MAIL: