211015
Stipendier
Stipendiet Stålbjörnen har delats ut med 50 000 kronor per år fram till år 2015 och delas tills vidare inte ut. Styrelsen har beslutat att årligen dela ut 2 st stipendier om 25 000 kronor vardera till författare av bästa examensarbete. Nominering utses av LTU och skall avse föregående års uppsatser angående gruvverksamhet och järnframställning. Stipendierna delas ut under LTU:s högtidsvecka i november.
211015
Beviljade anslag
Sedan starten har stiftelsen beviljat och betalat ut anslag med nära 9 miljoner kronor. Huvuddestinatärer har varit Stiftelsen Teknikens Hus och Avdelningen för Stålbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Resebidrag har efter ansökan varje från år 2010 och tills vidare beviljats Civil Engineers on Tour, CET, vid Luleå tekniska universitet.
220425
Nästa styrelsesammanträde
Nästa möte med Stiftelsens styrelse är utsatt till den 13 oktober 2022.
220917
Ansökningar
Styrelsen har beslutat att inte bevilja anslag till studieresor innan program gällande resmål och aktiviteter är fastställt och godkänt. För att behandlas vid nästa beslutstillfälle skall ansökningar vara Stiftelsen tillhanda senast den 1 oktober 2022 Vägledning inför ansökan om resebidrag för CET-stipendiet finns under sidan "Ansökan"STIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 073-800 52 22E-MAIL: