211015
Stipendier
Stipendiet Stålbjörnen har delats ut med 50 000 kronor per år fram till år 2015 och delas tills vidare inte ut. Styrelsen har beslutat att från och med år 2021 årligen dela ut 2 st stipendier om 25 000 kronor vardera till författare av bästa examensarbete. Nominering utses av LTU och skall avse föregående års uppsatser angående gruvverksamhet och järnframställning. Stipendierna delas ut under LTU:s högtidsvecka i november.
221015
Beviljade anslag
Sedan starten har stiftelsen beviljat och betalat ut anslag med nära 9 miljoner kronor. Huvuddestinatärer har varit Stiftelsen Teknikens Hus och Avdelningen för Stålbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Resebidrag har efter ansökan varje från år 2010 beviljats Civil Engineers on Tour, CET, vid Luleå tekniska universitet.
221015
Nästa styrelsesammanträde
Nästa möte med Stiftelsens styrelse är utsatt till den 18 april 2023.
221015
Ansökningar
Styrelsen har beslutat att inte bevilja anslag till studieresor innan program gällande resmål och aktiviteter är fastställt och godkänt. Vägledning inför ansökan om resebidrag för CET-stipendiet finns under sidan "Ansökan" För att behandlas vid nästa beslutstillfälle skall ansökningar vara Stiftelsen tillhanda senast den 1 april 2023STIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 073-800 52 22E-MAIL: