Kåre Hannerz
Kåre Hannerz
2005 utdelades utmärkelsen Fysikbjörnen för första gången. Den tilldelades fil.lic. Kåre Hannerz med följande motivering:

"Stiftelsen Björn Wahlströms fond tilldelar 2005 års Fysikbjörn till civilingenjören Kåre Hannerz för hans framstående vetenskapliga insatser inom kärnenergiområdet.

Kåre Hannerz tillhör de svenska kärnkraftspionjärerna och får priset för sin målmedvetna och avancerade forskning inom kärnkraftsområdet. En forskning som han under större delen av sin yrkesverksamma tid bedrivit i extrem politisk motvind. Hannerz har drivits av en osedvanligt stark vilja att finna en säker, miljövänlig och hållbar energiförsörjning.

Kåre Hannerz anställdes i början av 1950-talet på AB Atomenergi och gick 1955 till då nybildade Atomkraftavdelningen vid ASEA i Västerås. Hannerz står bland annat bakom idéen till SECURE 1974, den säkra värmeverksreaktorn. En upptäckt som renderat honom Civilingenjörsförbundets Polhemspris. Han vidareutvecklade senare SECURE till en elproducerande enhet kallad PIUS. 1982 etablerade han PIUS-konceptet framgångsrikt i Oak Ridge i USA.

Under 1970-talet utvecklade Hannerz även metoder för säker avfallsdeponering, metoder som har betydelse än i dag."STIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 073-800 52 22E-MAIL: