Stiftelsen Björn Wahlströms fond bildades 1991 i samband med att Björn
Wahlström slutade som ordförande i SSAB Svenskt Stål AB. Donatorer
var SSAB Svenskt Stål AB och dåvarande Förvaltningsaktiebolaget Fortia.

Foto: Lennart Edvardsson - Aftonbladet bild
Grafisk bild: Roland SvenssonSTIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 073-800 52 22E-MAIL: