Mottagare år 2015: Göran Carlsson
Lars-Eric Aaro
Göran Carlsson


Direktör Göran Carlsson, chef för forskningsinstitutet Swerea AB, har tilldelats Stålbjörnen för år 2015. Styrelsen för Stiftelsen Björn Wahlströms fond har följande motivering till utmärkelsen:

” Bergsmannen Göran Carlsson är en aktad specialist och framsynt ledare som alltid har industrins bästa för ögonen.

I sina olika roller och ledande befattningar inom akademi, SSAB och forskningsinstitut har Göran alltid verkat för att öka industrins konkurrenskraft. Hans motto är att sätta nyttan för företagen i första rummet genom att utveckla och utnyttja kunskap och kompetens för att stärka såväl kunder som den egna verksamheten.

I sin roll som chef för forskningsinstitutet Swerea så är Göran nu i full färd med att fokusera institutet mot viktiga kärnområden för att ännu bättre kunna bistå industrin med kunskap, kompetens och forskningsinsatser i syfte att stödja företagens förmåga att möta framtidens utmaningar på den globala arenan.

Han är också en stor tillskyndare av, och en viktig motor i, det svenska innovationssystemet där han i sin dagliga gärning kontinuerligt verkar för att koordinera och förstärka såväl samverkan som kompetensflödet mellan företagen, akademin och forskningsinstituten. ”

Förutom äran består priset av 50.000 kronor och en Stålbjörn.

<< TillbakaSTIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 073-800 52 22E-MAIL: