Elisabeth Nilsson
Elisabeth Nilsson

Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland, har tilldelats Stålbjörnen för år 2010. Styrelsen för Stiftelsen Björn Wahlströms fond har följande motivering till utmärkelsen:

”Elisabeth Nilsson var en av de första bergsingenjörerna som examinerades från Luleå Tekniska Högskola. Efter att ha haft olika chefsbefattningar vid SSABs verksamheter i Luleå och Oxelösund, utnämndes Elisabeth Nilsson till verkställande direktör för Jernkontoret, den svenska stålindustrins branschorganisation. Som taleskvinna för stålindustrin har Elisabeth Nilsson på ett synnerligen föredömligt sätt företrött stålindustrin både nationellt och internationellt. Med stort engagemang och alltid faktabaserat har hon deltagit i den offentliga debatten om bl.a. elkraftsproduktion, klimatpåverkan och forskning, och då på ett framgångsrikt sätt framhållit och synliggjort stålindustrins synpunkter. Elisabeth Nilsson har också via styrelseuppdrag inom forskning och utveckling varit med och vidareutvecklat det nationella innovationssystemet till gagn fär den svenska nischbaserade stålindustrin.

Förutom äran består priset av 50.000 kronor och en Stålbjörn.

<< TillbakaSTIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 073-800 52 22E-MAIL: