< Stiftelsen Björn Wahlströms Fond
 
 






 
Pekka Erkkilä

Diplomingenjör Pekka Erkkilä har tilldelats Stålbjörnen för år 2008. Styrelsen för Stiftelsen Björn Wahlstr�ms fond har följande motivering till utmärkelsen:

”Pekka Erkkilä har under större delen av sin yrkeskarriär arbetat med rostfria stål. Han insåg tidigt vikten av att i den allt hårdare internationella konkurrensen strukturera den Nordiska rostfria stålindustrin och skapa ett globalt framgångsrikt företag. Han har varit med och genomfört ett flertal f�retagsf�rvärv. Det viktigaste är Outokumpu�s köp av Avesta Sheffield, vilket fört fram Outokumpu till en av världens största rostfria ståltillverkare.

För att ytterligare stärka koncernens konkurrenskraft har Pekka Erkkilä varit synnerligen pådrivande i de stora investeringarna i verksamheten i Torneå. Denna anläggning är idag en av världens mest kostnadseffektiva tillverkare av rostfritt stål och utgör en synnerligen viktig del i den fortsatta utvecklingen av Outokumpu



Förutom äran består priset av 50.000 kronor och en Stålbjörn.

<< Tillbaka



STIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 0920-160 03E-MAIL: