Pekka Erkkilä

Diplomingenjör Pekka Erkkilä har tilldelats Stålbjörnen för år 2008. Styrelsen för Stiftelsen Björn Wahlströms fond har följande motivering till utmärkelsen:

”Pekka Erkkilä har under större delen av sin yrkeskarriär arbetat med rostfria stål. Han insåg tidigt vikten av att i den allt hårdare internationella konkurrensen strukturera den Nordiska rostfria stålindustrin och skapa ett globalt framgångsrikt företag. Han har varit med och genomfört ett flertal företagsförvärv. Det viktigaste är Outokumpus köp av Avesta Sheffield, vilket fört fram Outokumpu till en av världens största rostfria ståltillverkare.

För att ytterligare stärka koncernens konkurrenskraft har Pekka Erkkilä varit synnerligen pådrivande i de stora investeringarna i verksamheten i Torneå. Denna anläggning är idag en av världens mest kostnadseffektiva tillverkare av rostfritt stål och utgör en synnerligen viktig del i den fortsatta utvecklingen av Outokumpu



Förutom äran består priset av 50.000 kronor och en Stålbjörn.

<< Tillbaka



STIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 073-800 52 22E-MAIL: