Nils Sandberg

Ingenjör Nils Sandberg har tilldelats Stålbjörnen för 2006. Styrelsen för Stiftelsen Björn Wahlströms fond har följande motivering till utmärkelsen:

”Nils Sandberg tilldelas Stålbjörnen 2006 för att han under flera decennier framgångsrikt lett LKAB:s utveckling av masugnspellets i världsklass. Produktion av råjärn med masugnspellets som råvara möjliggör en hög produktivitet i kombination med en låg förbrukning av kol och koks. Härigenom skapas såväl god produktionsekonomi som låga specifika utsläpp av koldioxid.

Nils Sandberg insåg tidigt vikten av att i detta arbete kombinera teoretiska analyser med väldefinierade experiment. För att möjliggöra banbrytande försök initierade och ledde han uppförandet av en experimentmasugn som i största möjliga mån efterliknade en fullstor masugn. Denna anläggning har vida överskridit förväntningarna och utgör idag ett synnerligen viktigt verktyg när det gäller att öka kunskapen om masugnsprocessen och hur den ska styras. Härigenom skapas unika förutsättningar för utveckling av morgondagens masugnspellets.”

Förutom äran består priset av 50.000 kronor och en Stålbjörn.

<< Tillbaka
STIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 073-800 52 22E-MAIL: