Sverker Jonsson

Sverker Jonsson - professor i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Göteborg - har tilldelats Stålbjörnen för 2009. Styrelsen för Stiftelsen Björn Wahlströms fond har följande motivering till utmärkelsen:

”Sverker Jonsson tilldelas Stålbjörnen 2009 för sin insiktsfulla forskning rörande den svenska stålindustrins strukturutveckling under efterkrigstiden och för sin förmåga att på ett mycket intresseväckande sätt göra denna forskning tillgänglig även för en bredare publik.

Hans forskning relaterad till stålindustrin har på ett lättillgängligt sätt redovisats i tre böcker, NJA - Stålverket i norr (1987), Vägen mot SSAB (1990) och Skuta på stormigt hav - SSAB under tre decennier (2009). I dessa böcker får läsaren en unik möjlighet att följa utvecklingen inifrån med olika beslutsfattares ögon.”Förutom äran består priset av 50.000 kronor och en Stålbjörn.

<< TillbakaSTIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 073-800 52 22E-MAIL: