Mottagare år 2013: Lars-Eric Aaro
Lars-Eric Aaro
Lars-Eric Aaro


Bergsingenjör och Dr h.c. Lars-Eric Aaro, vd för LKAB, har tilldelats Stålbjörnen för år 2013. Styrelsen för Stiftelsen Björn Wahlströms fond har följade motivering till utmärkelsen:

” Lars-Eric Aaro är en gruvkarl med kunskap som ledstjärna. I den internationella konkurrensen har han starkt verkat för att LKAB alltid ska ha en globalt ledande position. Detta kräver spetskunskap rörande såväl processer som produkter.

För att stärka den gruvrelaterade utbildningen och forskningen vid Luleå Tekniska Universitet har Lars-Eric Aaro varit med och etablerat Hjalmar Lundbom Research Centre, ett centrum för nyskapande forskning inom gruvnäringen.

Inom LKAB har under hans ledning ett högteknologiskt forskningscentrum inom agglomerering samt en vidareutveckling av experimentmasugnen genomförts. Med Lars-Eric Aaro som tillskyndare så utvecklas en allt starkare forskningssamverkan mellan industri, akademi och forskningsinstitut i Luleå och med världen som samarbetspartner.”

Förutom äran består priset av 50.000 kronor och en Stålbjörn.

<< TillbakaSTIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 073-800 52 22E-MAIL: