Hans Sandberg

Tidigare forskningsdirektören Hans Sandberg har tilldelats Stålbjörnen för 2007. Styrelsen för Stiftelsen Björn Wahlströms fond har följande motivering till utmärkelsen:

”Hans Sandberg tilldelas Stålbjörnen 2007 för sitt engagerade arbete att etablera en civilingenjörsutbildning i Borlänge med inriktning på bearbetningsteknik. Denna utbildning har varit till stort gagn speciellt för den mellansvenska stålindustrin.

Som Jernkontorets forskningsdirektör drev Hans Sandberg framgångsrikt tesen att den minskade utbildningen av ”Bergsingenjörer” riskerade att starkt begränsa den svenska stålindustrins utvecklingsmöjligheter. Han motiverade Jernkontorets Fullmäktige att göra rejäla satsningar i sådan utbildning såväl vid KTH som vid Högskolan i Dalarna.

Genom sin förmåga att samverka med högskolorna och andra intressenter och därigenom bygga starka nätverk bidrog han väsentligt till att en civilingenjörsutbildning etablerades i Borlänge med inriktning på bearbetningsteknik.”


Förutom äran består priset av 50.000 kronor och en Stålbjörn.

<< TillbakaSTIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 073-800 52 22E-MAIL: